राम्रो/नराम्रो म

maya.png

माया तिमीले राम्रो “म” लाई गरेउ भने,
भोली नराम्रो “म” ले तिमीलाई रुवाउने छ,
माया तिमीले “म” लाई गर,
जहाँ राम्रो नराम्रो दुबै रहने छ । ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s