याद [Collection]

न हौ, न छौ, हराउछौ, तर याद दिलाउछौ । बाहिरबाट ओडेको बाघँको छाला, भित्रबाट मनको धमिरोले बिस्तारै खादै छ । ढुङ्गाले बनेको हामी बिचको दिवार्, यादका पराकम्पनले बिस्तारै भत्काउदै छ […]

Read Article →