राम्रो/नराम्रो म

माया तिमीले राम्रो “म” लाई गरेउ भने, भोली नराम्रो “म” ले तिमीलाई रुवाउने छ, माया तिमीले “म” लाई गर, जहाँ राम्रो नराम्रो दुबै रहने छ । । Advertisements

Read Article →